PRESIDENTA 
Elvira Lama González 

PRESIDENTE DE HONOR
Ignacio Monteagudo Lafuente 

VICEPRESIDENTE
José Manuel Carballo Álvarez 

TESORERA 
M. Concepción Uribe Regueiro

INTERVENTOR
Pedro Dominguez Allegue

SECRETARIA
M.Mercedes Fariña Muñiz

 

 

1/2